Контакт

Друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ

Contact Info

Facebook
ул. Христо Татарчев бр. 26/1
1000 - Скопје Р.Македонија
Тел/Факс: +389 2 2779 654
Моб: +389 75 405 306